Közvélemény-kutatók nyílt levele a Magyar Országgyűlésnek

NYÍLT LEVÉL A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSNEK

Tisztelt Képviselők!

Az Országgyűlés elfogadta a választási eljárásról szóló T/8405. számú törvény-javaslathoz benyújtott módosító javaslatot, amely újból előírja, hogy „a szavazást megelőző 6. naptól a szavazás befejezéséig a választásokkal kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét nem szabad nyilvánosságra hozni”. (159. §)

Ez a korlátozás ellentmond az Alkotmánybíróság 6/2007. (II. 27.) határozatának, amely a korábbi hasonló törvényhelyet megsemmisítette, megállapítva, hogy „a közvélemény-kutatás közzétételének (…) tilalma valóban korlátozza a vélemény-nyilvánítás- és sajtó szabadságát. (…) Mindezen túlmenően a közvélemény-kutatás eredményeinek nyilvánosságra hozatali korlátozása a demokratikus közvélemény kialakulásához elengedhetetlen információszabadság alapjogával, azon belül a választópolgárok tájékozódáshoz való jogával is szoros összefüggésben áll.”

A fentiekre is tekintettel tisztelettel kérjük az országgyűlési képviselőket, hogy a törvényjavaslatnak ezt a paragrafusát a hétfői zárószavazás során ne szavazzák meg.

Géczi Tamás – Ipsos

Hann Endre – Medián

Kozák Ákos – GfK

Mráz Ágoston Sámuel – Nézőpont Intézet

Tóth István György – Tárki