Az MNB kamatdöntése stabilitást jelez a jelenlegi geopolitikai helyzetben

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának mai döntése elsősorban nem a hazai inflációs folyamatok, hanem a geopolitikai szempontok miatt releváns. A hazai inflációs folyamatokat a közelmúltban alapvetően a kormányzati árszabályozó intézkedések határozták meg. Az infláció közeljövőben is alacsony szinten történő alakulásához a kőolaj világpiaci árának jelentős csökkenése is hozzájárul. Ez egy szignifikáns lefelé irányuló nyomást jelent az inflációs várakozások tekintetében.

Az inflációs folyamatok további mozgásteret adnának, illetve erősödő negatív infláció esetén pedig további lazítási indokot is jelentene a Magyar Nemzeti Bank számára. Az inflációs folyamatokon kívül azonban sokkal jelentősebbek a pénzügyi stabilitást is befolyásolni képes geopolitikai kockázatok. A mostani orosz fejlemények teljesen alátámasztják, hogy a pénzügypolitikát a globális geopolitikai folyamatok alapvetően meghatározzák. Az orosz jegybank 650 bázispontos kamatemelése nem bizonyult elégségesnek a pénzügyi stabilitás helyreállításának szempontjából. Az orosz stabilitásban azonban a világgazdaság egésze, ezen belül pedig az Európai Unió is érdekelt, ami az orosz nyersanyagbázisú növekedési modell átalakulását is indokolja.

Ebben a kontextusban a híd szerep miatt a kelet-közép európai térség, ezen belül a V4 tagországok és a magyar gazdaságpolitika felértékelődik. Figyelembe véve a nemzetközi folyamatokat, a várakozásokat és hitelességet erősíti az MNB mai kamatdöntése. 2015-ben viszont geopolitikai és inflációs folyamatok fokozódó kockázatokat jelentenek, azonban ez valószínűleg nem veszélyezteti a kamatszint alacsonyan tartását.